Je bent hier: HCNuthVerenigingLeden & lidmaatschap
Handige links

Zoeken
Agenda
za 27  (M) : NED - Z-AFR
za 27  (V) : NED - FRA
zo 28  (M) : NED - FRA
ma 29  (V) : DUI -NED
di 30  (M) : GB - NED
wo 31  (M) : DUI -NED
wo 31  (V) : NED - CHI
  hele agenda
Uitslagen
Datum  Team   Uitslag  Tegenst.
Alle uitslagen
Recente verslagen
Nog geen verslagen.
Clubcompetitie
Mededelingen
 • Technische Commissie (3)
 • Junioren (1)
 • Accommodatiecommisie (1)
 • Contributie (1)
HC Nuth
Adres
Hockeyclub Nuth
Sportpark Kollenberg 1
6361 KA Nuth

[email protected]
Leden & lidmaatschap 
  
  
 INFORMATIE VOOR JUNIORLEDEN
 
 
HC Nuth is een vereniging waar plezier in sport en sportieve prestaties hand in hand gaan.
Het motto van de club is dan ook "Samen Beter willen worden in hockey". Wat we daarmee bedoelen, leggen we je graag uit:
 • "Samen beter willen worden": je kiest voor een teamsport. Iedereen hoort erbij en pesten is uit den boze!
 • "Samen beter willen worden": het doel van iedereen moet zijn om beter te willen worden. Dat is niet hetzelfde als 'de beste' willen zijn. Dat ben je immers maar heel even, want dan is al weer iemand anders de beste. Je voortdurend willen verbeteren heeft alles te maken met instelling en staat los van je niveau.
 • "Samen beter willen worden": jouw motivatie en inzet op trainingen en in wedstrijden is heel belangrijk. Eigenlijk nog belangrijker dan hoeveel talent je misschien hebt!
 • "Samen beter willen worden": hiermee bedoelen we dat je ontwikkeling altijd in beweging is. Het gaat niet om het 'nu' maar om het proces van voortdurend zoeken naar verbetering op technisch, tactisch, conditioneel, sociaal en mentaal vlak. 
Als lid van onze club zien we je dus graag 2x in de week op de training. Vaker mag ook, overleg met je trainer of coach welke trainingen van andere teams het beste bij jou passen.
 
 
  
 INFORMATIE VOOR SENIORLEDEN
 
HC Nuth is een bloeiende vereniging waar plezier in sport en sportieve prestaties hand in hand gaan. Het sportieve motto van de club is dan ook " Samen beter willen worden in hockey". Dit motto wordt met name bij onze junioren uitgedragen en is herkenbaar aan een aantal strikte regels t.a.v. trainingsopkomst en â€"inzet.
Hoe het clubmotto in de seniorteams wordt toegepast, is per team verschillend. De prestatief ingestelde Dames 1 en Heren 1 teams gaan hier anders mee om dan de lagere teams of de trimleden, dat spreekt voor zich.
 
Wat wel voor alle seniorleden geldt, is de wens van het bestuur dat seniorleden ook een rol spelen richting de junioren en de club als totaal. Dit kan zijn als begeleider, als coach of zelfs als trainer van een team. Spelende seniorleden zijn verplicht om een scheidsrechterkaart te hebben en zullen af en toe worden ingezet bij het fluiten van wedstrijden. Voor senioren die nog geen scheidsrechterkaart hebben, biedt HC Nuth hier geregeld opleidingsmogelijkheden voor. Ook leden die geen specifieke hockeykennis of hockeyervaring hebben, kunnen een steentje bijdragen. Bijvoorbeeld vanuit hun specifieke beroep, of het zitting nemen in een commissie of het helpen bij clubevenementen.
Zo willen we iedereen, van jong tot oud, actief betrekken bij het reilen en zeilen van onze vereniging.

  
 INFORMATIE VOOR OUDERS
 
Welkom bij HC Nuth als ouder(s) van een nieuw jeugdlid van onze club!
Misschien bent u zelf al jarenlang lid van onze club of hockeyt een ander kind in uw gezin al bij HC Nuth en bent u al helemaal vertrouwd met het reilen en zeilen van HC Nuth. Zo niet, dan is deze handleiding een goed startpunt om snel wegwijs te worden binnen onze club en uw kind te helpen zich snel thuis te voelen.
Welke punten komen hier aan de orde?
 • Hoe is de club georganiseerd?
 • Wat is de cultuur binnen de club?
 • Wat doet een coach en een trainer?
 • Fluiten van wedstrijden
 • Wat wordt er van u als ouder verwacht?
 • Waar kunt u terecht met vragen of opmerkingen?
Hoe is de club georganiseerd?
De club heeft een bestuur en is ingedeeld in een aantal clusters met commissies. Het bestuur is verantwoordelijk voor de de financiën en de algemene gang van zaken binnen de club. Het cluster Hockey is verantwoordelijk voor alle 'hockey-inhoudelijke' zaken en de clubcompetitie, d.w.z. de teamindelingen, trainers en coaches en het wedstrijdschema. Daarnaast heeft HC Nuth een Sponsorcommissie die onderdeel vormt van het cluster Communicatie, een Accomodatiecommissie behorende bij het cluster Accommodatie en een Evenementencommissie als onderdeel van het cluster Exploitatie. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering aan het begin van ieder hockeyseizoen, wordt het beleid incl. de financiën van de club besproken en worden bestuursleden benoemd. De voorzitters van de diverse clusters zijn zelf verantwoordelijk voor de samenstelling van hun commissies. Commissieleden hoeven dus niet benoemd te worden tijdens de Algemene Leden Vergadering.
Een belangrijk hulpmiddel binnen de cluborganisatie is onze website www.hcnuth.nl. Hierop vindt u alle informatie van de club op een rijtje. Met de eigen inlogcode die elk nieuw lid ontvangt, kun je ook bij specifieke informatie komen, bijv. de contactgegevens van de andere teamleden, trainer en coach.
Wat is de cultuur binnen de club?
Het motto binnen de club en vooral voor de jeugd is: "Samen beter willen worden in hockey".
Iedereen kan terecht bij HC Nuth, maar het streven van de club is dat elke speler op zijn of haar niveau wil verbeteren. Zowel op het gebied van hockeytechniek en -tactiek, als op sociaal en mentaal vlak. "De beste willen zijn" is vaak niet reëel omdat wij maar een kleine club zijn. "Samen beter willen worden" en het beste uit jezelf willen halen, is wel reëel en vooral een kwestie van instelling. Hierin hebben de ouders ook een belangrijke rol. Daarnaast willen we graag dat HC Nuth een club is waar kinderen en ouders terechtkomen in een sociale omgeving waar men zich welkom voelt. Op de club hanteren wij een anti-pest beleid. Behalve op hockeygebied worden er ook diverse sociale evenementen door het jaar heen georganiseerd. Hou hiervoor de website in de gaten!

Wat doet een coach en een trainer?
Wanneer een kind lid wil worden, is dat vaak omdat een vriendje of vriendinnetje al hockeyt. Meestal begint het kind dan ook in dat team. De trainer kan al snel zien of het niveau van uw kind past bij het niveau van de andere teamleden. Er wordt hierbij gelet op de fysieke ontwikkeling van het kind (snelheid, kracht, motoriek), sociale aspecten (omgang van andere kinderen) en mentale zaken (hoe reageert het kind op de trainer en een scheidsrechter/spelleider). Al deze zaken zijn van belang om het hockeyspel (technisch en tactisch) aan te leren maar ook om een beter hockeymens te worden. Jeugd wordt in principe op leeftijd ingedeeld, meestal op de volgende manier:
 • 5/6 jaar interne wedstrijdjes en/of toernooitjes
 • 6-7 jaar O8-competitie / drietalhockey op een achtste veld,
    na selectie 6-jarigen door de trainers
 • 8-9 jaar O9-O10-competitie / zestal- en achttalhockey op een kwart c.q. half veld
 • 10-11 jaar O12-competitie / elftalhockey op een heel veld
 • 12-13 jaar O14-competitie / 13 jarigen worden opgeleid voor clubscheidsrechter.
 • 14-15 jaar O16-competitie
 • 16-17 jaar O18-competitie
 • Vanaf 18 jaar ben je seniorlid.
Als een kind nieuw met hockey begint, kan het zijn dat een kind een tijdje wordt ingedeeld in een team dat beter bij zijn niveau past dan dit schema aangeeft.
In voorkomende gevallen kan het cluster Hockey, in overleg met trainers, besluiten om voor een speler dispensatie aan te vragen bij de Hockey Bond om in een team van jongere leefstijdsklasse te kunnen spelen. De Bond moet hier schriftelijk toestemming voor geven die geldt voor de periode van een jaar.

Om (snel) vooruitgang te boeken is het essentieel dat alle kinderen minimaal 2x in de week trainen. Op de website staat het trainingsschema van alle teams vermeld. Met de persoonlijke inlogcodes kunt u de contactgegevens van de trainer van uw kind vinden. Als een kind ziek is en niet kan komen trainen, meldt u hem of haar af voor de training! Mist uw kind om een andere reden de teamtraining, overleg dan even met de trainer in welk ander "vergelijkbaar " team uw kind die week de training kan inhalen. Hebt u vragen over de voortgang van uw kind, bespreek dit dan voor of na de training met de trainer.

De coach, vaak tevens ouder van een kind in het team, begeleidt het team tijdens de wedstrijden. De coach is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken voor, tijdens en na de wedstrijd. Hij of zij maakt de opstelling, regelt het wisselen en houdt de teambespreking. Hebt u vragen over de speelwijze, over kinderen die op de bank (moeten) zitten of andere zaken rondom het team, vraag het de coach, het liefst na de wedstrijd.
De coach is ook verantwoordelijk voor het kantineschema bij thuiswedstrijden en het rijschema bij uitwedstrijden zodat er altijd voldoende auto's zijn om de kinderen verantwoord naar de wedstrijd te brengen. Er wordt altijd verzameld bij HC Nuth, "Samen uit, Samen thuis"!

Bij nieuwe teams moet er een coach worden geworven uit de ouders van dat team. Het kan zijn dat er hockeytechnische ondersteuning nodig is omdat geen van de ouders hockeyervaring heeft, dit wordt in goed overleg samen georganiseerd.

De trainer(s) en de coach van het team overleggen samen zodat trainingen en wedstrijden elkaar versterken.

Fluiten van wedstrijden
Alle wedstrijden op de zaterdag en zondag worden door eigen clubleden gefloten. Bij wedstrijden die op heel veld (elftallen) plaatsvinden, zijn per wedstrijd 2 scheidsrechters nodig. Voor het fluiten van elftallen is een zogenaamde scheidsrechterkaart vereist. Vanaf 16 jaar is het halen van zo'n kaart verplicht gesteld vanuit de KNHB. Bij HC-Nuth beginnen we de opleiding met 13 jarigen. Bij wedstrijden die op kwartveld  of half veld plaatsvinden zijn spelleiders en/of scheidsrechters aanwezig. De club biedt ieder seizoen eigen cursussen aan voor spelleider en clubscheidsrechter. Spelers worden hiervoor uitgenodigd. In principe worden alle spelers ingezet bij het fluiten zodra ze daar de benodigde cursus met goed gevolg voor hebben bijgewoond.
 
Wat wordt er van mij als ouder verwacht?
Eigenlijk best wel veel! Hieronder zullen we het puntsgewijs noemen:
 • U stimuleert uw kind om minimaal 2x in de week te trainen. Alleen dan kan hij of zij zich verbeteren. De trainingsopkomst wordt door de trainers bijgehouden en doorgegeven aan de coach. Kinderen die minder dan 2x komen trainen, mogen minder spelen tijdens de wedstrijden! Andersom is het niet zo dat kinderen die 2x hebben getraind nooit gewisseld zullen worden tijdens de wedstrijd!
 • Tijdens de trainingen is gewone sportkleding prima. Alleen bij de wedstrijden is het dragen van de clubkleding verplicht! Het dragen van scheenbeschermers is zowel tijdens de trainingen als de wedstrijden verplicht. Daarnaast zet HC Nuth zich in om kinderen tijdens de trainingen en wedstrijden een gebitsbeschermer ("bitje") te laten dragen. U als ouder kunt dit bij uw kind stimuleren!
 • Via de coach krijgt u een schema waarop staat wanneer u aan de beurt bent om te rijden naar een uitwedstrijd. Ook de tijden staan hierop. Daarnaast wordt bij de thuiswedstrijden de kantinebezetting door de ouders van de juniorenteams ingevuld. Ook deze kantinediensten staan op het schema vermeld. Per seizoen zult u normaal gesproken 1 à 2 keer moeten rijden en 1 à 2 keer kantinedienst hebben.
 • Zorg dat uw kind altijd op tijd is, zowel voor de trainingen als de wedstrijden. Op het schema staan de verzameltijden voor wedstrijden vermeld. Ook op de website kunt u dit terugvinden bij de persoonlijke informatie van uw kind.
 • Kinderen vinden het over het algemeen erg leuk als hun ouders komen kijken naar een wedstrijd of een training. Onthoudt u van negatief commentaar op het kind, de spelleiding of de coach, maar moedig het team of uw kind op een positieve manier aan. Hebt u vragen of op- of aanmerkingen, maak dit bespreekbaar na de wedstrijd bij de coach.
 • Geef uw kind geen snoep of chips mee voor tijdens de wedstrijd. Voldoende (water) drinken en eventueel een stukje fruit in de rust, is voldoende. De coaches letten hierop en zorgen voor waterbidons!

Waar kan ik terecht met vragen of opmerkingen?
Met specifieke vragen over uw kind, kunt u vaak het beste terecht bij de trainer of de coach.
Hebt u algemene vragen, op- of aanmerkingen over de club, het clubbeleid, de trainingen of het coachen, iemand van het Bestuur of het cluster Hockey helpt u graag verder.
Wanneer u nog niet veel mensen kent binnen de club en u hebt een vraag, schiet een andere volwassene even aan. Meestal zal hij of zij u wel een persoon kunnen aanwijzen die u verder kan helpen. HC Nuth is een kleine club waar de meeste mensen elkaar kennen!
Wij hopen dat we u vaak mogen begroeten op de club en dat u en uw kind zich heel snel thuis zullen voelen.
  

 

Statistieken
zaterdag 20 juli 2024
Aantal leden (info) 240
Nu online 50
Leden met @ 99,2%
SMS Bereik (teams) 66,7%
Vandaag jarig
Sponsors
Bekijk alle sponsors
facebookLinkedInTwitterKNHB Naar de KNHB site